inner-banner

TÄNKER DU PÅ ATT KÖPA ELLER SÄLJA EN FASTIGHET PÅ COSTA DEL SOL?

Vi har sammanställt en kort beskrivning med några allmänna punkter om att köpa eller sälja en fastighet på Costa del Sol för att hjälpa dig komma i gång och för att du ska kunna få svar på några av de frågor och funderingar du förmodligen har i inledningsskedet.

När man som utlänning ställs inför funderingar på att köpa eller sälja bostad finns det många aspekter att ta hänsyn till och inte minst språket som kanske inte kommer så lätt. Längre ner på denna sida hittar du några huvudpunkter som du måste ta hänsyn till vid antingen köp eller försäljning av bostad.

Använd vår köp- och säljarguide för att komma i gång. Ta en pratstund med oss ​​på Sun Properties Marbella – när du kommer längre i processen kommer vi alltid att rekommendera dig att använda en lokal jurist i det fortsatta rättsprocessens gång.

 

__________________________________________________

 

KÖP EN BOSTAD PÅ COSTA DEL SOL

 

PROCESSEN VID KÖP AV BOSTAD PÅ COSTA DEL SOL

Att köpa bostad på Costa del Sol är inte komplicerat, men lite annorlunda än vad vi är vana vid i Sverige. Ett köp tar cirka 6-8 veckor oavsett om du köper hus eller lägenhet, och allt sker på spanska. Det är mycket som skall kontrolleras och vi hjälper dig genom denna process och sätter dig i kontakt med en advokat som ser till att allt blir korrekt och tryggt.

VISNING & BUDGIVNING 

Efter genomförd visning kommer köpare och säljare överens om pris

RESERVATIONSKONTRAKT (Contrato de Reserva)

Ett enkelt dokument som fastställer pris och betalningsvillkor. 6 000 Euros betalas som deposition. Säljaren tar då bort fastigheten från marknaden under en reservationsperiod på (ca 8-14 dagar) och dokumentation inhämtas från fastighetsregistret för att försäkra sig om att all uppgifter är korrekta.

JURIDISK UNDERSÖKNING AV FÖRHÅLLANDENA KRING BOSTADEN

Advokaten kontrollerar att allting kring bostaden stämmer, att alla tillstånd och licenser från kommunen är i ordning och att det inte finns någon skuld, inteckningar, kostnader, hyresgäster och belastningar registrerade på bostaden.

PRIVAT KÖPEKONTRAKT (Contrato de Compraventa)

När advokaten har undersökt att allting är i ordning med bostaden kan köparen och säljaren skriva under köpekontraktet. Kontraktet är mycket detaljerat och innehåller en omfattande juridisk beskrivning av själva egendomen. Det innehåller även alla köpares och säljares uppgifter, köpesumma, förfalloplan för betalningarna, beräknat datum för undertecknande av handlingen och andra juridiska klausuler. I samband med detta betalar köparen som regel 10 % av bostadens pris.

LAGFART (Escritura de Compraventa)

I Spanien sker det sista steget i ett fastighetsköp hos en notarie. Det handlar om en formell handling och bägge parter, både köpare och säljare, antingen tillsammans med deras advokater eller enbart advokaterna med fullmakt från köpare och säljare, träffas med notarie för att skriva under bostadens lagfart. I samband med detta betalar köparen återstående summa av bostadens pris till säljaren och säljaren överlämnar bostadens nycklar till köparen. Från och med detta ögonblick är köparen den rättmätiga ägaren av bostaden. Lagfarten ska skrivas under av tre parter: säljaren, köparen och notarien.

REGISTRERING AV KÖPET

Några dagar efter att lagfarten undertecknats kan den hämtas ut hos notarien varefter den ges vidare till fastighetsregistret, som sörjer för att bostaden officiellt blir registrerad i den nya ägarens namn. Nu betalas alla omkostnader, avgifter, överföringsskatt och övriga lagfartskostnader. Din advokat sköter om att alla kontrakt som vatten, el, ägarförening m.m. samt diverse skatter som rör bostaden överförs i den nya ägarens namn och att dessa kostnader automatiskt blir dragna från ditt bankkonto via autogiro.

GLÖM INTE ATT...

När du köper en fastighet på Costa del Sol måste du alltid räkna med att det tillkommer en del skatter och avgifter för att genomföra själva köpet. Det är olika belopp beroende på om köpet gäller begagnade bostäder eller nyproducerade fastigheter. Vid köp en spansk fastighet skiljer sig nämligen skatten om du köper från byggherren eller om du köper från en ägare till en fastighet.

Överföringsavgift vid köp av befintlig fastighet

 • Skatten för köp av en begagnad fastighet heter ITP och ligger på 7% av priset sedan slutet på April 2021. Tidigare var denna mellan 8-10% men nu är det 7% för alla transaktioner oberoende av pris.
 • 2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret
 • 1% + moms till advokaten

Moms vid köp av nyproducerad fastighet

 • 10 % moms (IVA) (Impuesto sobre el valor añadido)
 • 1,5 % stämpelavgift (IAJD lmpuesto de Actos Juridicos Documentados)
 • 2,0 % kostnader till notarien och fastighetsregistret
 • 1% + moms till advokaten.

 

_____________________________________________________________

 

SÄLJ DITT HEM PÅ COSTA DEL SOL

 

FÅ RÄTT PRIS OCH HITTA EN LOKAL MÄKLARE

Funderar du på att sälja din bostad på Costa del Sol? Vi föreslår att du använder en etablerad fastighetsmäklare med långvarig lokalkännedom om den aktuella marknaden, som hjälper dig att sätta ett realistiskt pris för din bostad.

Om du släpper ut din bostad på marknaden med ett för högt utropspris riskerar du att din bostad kan vara till salu i månader eller till och med år, och många gånger säljs den ofta för mindre än den hade kunnat uppnås om den hade marknadsförts till rätt pris från början.

Om du funderar på att sälja din fastighet på Costa del Sol, överväg att använda oss på Sun Properties Marbella och dra nytta av vår mer än 20 års erfarenhet av att sälja fastigheter på Costa del Sol - Kontakta oss för en kostnadsfri värdering.

Nedan hittar du lite grundläggande information om vad du bör veta när du ska sälja bostad.

DU MÅSTE HA DINA PAPPERSARBETE I ORDNING

När du säljer en fastighet på Costa del Sol finns det några grundläggande dokument du behöver, som inkluderar:

 • Nota simple från fastighetsregistret - måste vara en uppdaterad kopia.
 • Kvitto på betalning av IBI (fastighetsskatt) – senaste kvitto
 • Kvitto på betalning av basura (renovering) - senaste kvitto
 • Om din bostad ingår i en ägarförening ska du ha en kopia på dina månatliga gemensamma utgifter – senaste kvitto.
 • Energicertifikat (Certificado de Eficiencia Energética/CEE).

KÄNNA DINA FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

Säljare måste betala skatter och kostnader beroende på:

 • Ägandetid.
 • Värdeökning under ägartiden.
 • Din skattemässiga hemviststatus.
 • Inkomst det år du säljer.

Plusvalia 

Du måste betala en skatt baserad på det inkrementella värdet under det antal år du har varit ägare.

Gemensamma utgifter 

Gemensamma utgifter måste vara aktuella. Hos notarie ska du normalt uppvisa ett intyg om gemensamma utgifter till köparen.

IBI och allmännyttiga företag 

Alla elräkningar måste betalas, eftersom dessa måste regleras vid försäljningsdatum. Betalningsbeviset i original måste uppvisas vid undertecknandet. Säljaren måste betala IBI eller kommunalskatt för hela året de säljer.

Avbokningsavgifter för bolån 

Om du har ett bolån kommer banken förmodligen att debitera dig från 0,5 procent. till 1 procent avbokningsavgift för återstoden av det utestående bolånet.

Hypotekslån och registreringsavgifter hos notarie 

Utöver avbokningsavgifterna för bolån ovan ska du som säljare även se till att ditt bolån sägs upp hos notarie och fastighetsregistret.

Utestående källskatt 3 procent – ​​Om säljarna inte är bosatta i Spanien måste köparen av fastigheten också hålla inne 3 procent av försäljningspriset som anges i "Escritura" (handlingen) som ska betalas till Skatten (Hacienda) för din räkning, som betalning av din kapitalvinstskatt. Permanent bosatta behöver inte ha något innehållande för skatt – men ibland kan de behöva betala skatt på försäljningen året därpå när de fyller i sina deklarationer.

 

________________________________________________________

 

LAGLIG ASSISTANS

Om du antingen funderar på att sälja din bostad eller funderar på att köpa ett sommarhus på Costa del Sol rekommenderar vi starkt att du använder en lokal jurist för att hjälpa dig.

Vi på Sun Properties Marbella kan alltid tipsa om någon som först och främst har kunskap om fastighetsaffärer, men som också talar ditt språk och som kan eventuella regler och skatteregler mellan de två länderna.

Advokaten kommer att förbereda leveransavtal, gemenskapsavgifter, kommunicera med köparen eller säljarens representanter och notarien, beställa ett notarieavtal och organisera allt relaterat pappersarbete, följa med köparen eller säljaren till notarien och översätta för dem, och hjälpa till med representation genom hela köp- eller säljprocessen.

KONTAKTA OSS IDAG